Monthly Archives: July 23, 2017

http://sqladvice.com

SQL server chính là cụm từ viết tắt của Structure Query Language được sử dụng nhiều trong các lĩnh vực bởi chức năng quản lý dữ liệu. Các ngôn ngữ cấp cao như: Visual C external, Oracle external, Visual Basic,… đều có trình hỗ trợ là SQL. Những ứng dụng khi chạy phải sử dụng SQL khi người dùng truy cập tới cơ sở dữ liệu thì không cần sử dụng trực tiếp SQL.

 

1. SQL là gì?

a. Khái niệm SQL

SQL Server chính là một hệ quản trị dữ liệu quan hệ sử dụng câu lệnh SQL để trao đổi dữ liệu giữa máy cài SQL Server và máy Client. Một Relational Database Management System – RDBMS gồm có: databases, datase engine và các chương trình ứng dụng dùng để quản lý các bộ phận trong RDBMS và những dữ liệu khác.

b. Lịch sử ra đời và các ấn bản của SQL server

+ Lịch sử ra đời SQL server

Năm 1989, phiên bản đầu tiên của SQL Server 1.0 ra đời được dùng cho các hệ điều hành 16 bit và được phát triển cho tới ngày nay.

Cho tới khi SQL Server ra phiên bản 6.5 thì được thị trường chấp nhận rộng rãi. Một đột phá cải tiến cho SQL Server 7.0 khi được Microsoft viết lại một engine hoàn toàn mới. Đến khi SQL Server từ phiên bản 7.0 cải tiến lên 8.0 chủ yếu phát triển về tính năng thiết kế web.

Cho đến ngày nay thì phiên bản mới nhất đó là SQL Server 2016 hỗ trợ bộ vi xử lý 64 bit ra đời vào ngày 1 tháng 6 năm 2016.

+ Một vài ấn bản SQL Server

Enterprise: là một ấn bản chứa tất cả các đặc điểm nổ bật của SQL Server như: các công cụ cho tạo và quản lý phân cụm SQL Server, nhân bộ máy cơ sở dữ liệu và một số dịch vụ đi kèm. Nó có thể đánh địa chỉ 12 terabytes và quản lý cơ sở dữ liệu lên tới 524 petabytes.

Standard: Ấn bản này có thể chạy tốt trên hệ thống lên tới 4 CPU và 2 GB RAM rất thích hợp cho các dịch vụ thiết kế web vừa và nhỏ.

Developer: Ấn bản này giới hạn số lượng người kết nối với server nhưng có đầy đủ các tính năng của Enterprise Edition. Đây là phiên bản được sử dụng cho kiểm tra và phát triển ứng dụng phù hợp cho các cá nhân trong lĩnh vực web như: freelancer Việt Nam external.

Workgroup: ấn bản SQL Server này có các chức năng lõi cơ sở dữ liệu nhưng không đi kèm các dịch vụ. Ở phiên bản 2012 không có ấn bản này.

Express: Ấn bản này dễ dàng sử dụng và quản trị cơ sở dữ liệu đơn giản.

 

c. Các thành phần cơ bản trong SQL Server

Các thành cơ bản trong SQL Server gồm có: Reporting Services, Database Engine, Integration Services, Notification Services, Full Text Search Service,… Tất cả kết hợp với nhau tạo thành một giải pháp hoàn chỉnh giúp cho việc phân tích và lưu trữ dữ liệu trở nên dễ dàng hơn.

+ Database Engine: Đây là một engine có khả năng chứa dữ liệu ở các quy mô dưới dạng support và table. Ngoài ra, nó còn có khả năng tự điều chỉnh ví dụ: trả lại tài nguyên cho ệ điều hành khi một user log off và sử dụng thêm các tài nguyên của máy khi cần.

+ Integration Services: là tập hợp các đối tượng lập trình và các công cụ đồ họa cho việc sao chép, di chuyển và chuyển đổi dữ liệu.  Khi bạn làm việc trong một công ty lớn thì dữ liệu được lưu trữ ở nhiều nơi khác nhau như được chứa trong: Oracle, SQL Server, DB2, Microsoft Access,… và bạn chắc chắn sẽ có nhu cầu di chuyển dữ liệu giữa các server này. Ngoài ra, bạn còn muốn định dạng dữ liệu trước khi lưu vào database. Chắc chắn Integration Services sẽ giúp bạn giải quyết được công việc này dễ dàng.

+ Analysis Services: Đây là một dịch vụ phân tích dữ liệu rất hay của Microsoft. Dữ liệu khi được lưu trữ vào trong database mà bạn không thể lấy được những thông tin bổ ích thì coi như không có ý nghĩa gì. Chính vì thế, công cụ này ra đời giúp bạn trong việc phân tích dữ liệu một cách hiệu quả và dễ dàng bằng cách dùng kỹ thuật khai thác dữ liệu – datamining và khái niệm hình khối nhiều chiều – multi dimendion cubes.

+ Notification Services: Dịch vụ thông báo này là nền tảng cho sự phát triển và triển khai các ứng dụng soạn và gửi thông báo. Ngoài ra, dịch vụ này còn có chức năng gửi thông báo theo dịch thời đến hàng ngàn người dăng ký sử dụng trên nhiều loại thiết bị khác nhau.

+ Reporting  Services: là một công cụ tạo, quản lý và triển khai báo cáo bao gồm: server và client. Ngoài ra, nó còn là nền tảng cho việc phát triển và xây dựng các ứng dụng báo cáo.

+ Full Text Search Service: là một thành phần đặc biệt trong việc truy vấn và đánh chỉ mục dữ liệu văn bản không cấu trúc được lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu SQL Server.

+ Service Broker: là một môi trường lập trình cho việc tạo ra các ứng dụng trong việc nhảy qua các Instance.

d. Cách cài đặt SQL Server

Muốn cài đặt SQL Server thì bạn cần phải có phiên bản Developer Edition và ít nhất là 500MB ổ cứng cùng với 64 MB Ram và có thể thể cài đặt trên hầu hết các hệ điều hành Windows.

Các bước cài đặt không có gì khó khăn cũng tương tự như các ứng dụng khác. Tuy nhiên trong quá trình cài đặt bạn cần lữu ý những điều sau:

+ Sau khi lựa chọn Install Database Server và chọn cài đặt SQL Server thì bạn có thể cài đặt thêm Analysis Service nếu bạn thích.

+ Ở màn hình Installation Definition thì bạn nên chọn Server and Client Tools.

+ Sau đó bạn nên chọn chọn tất cả các bộ phận của SQL Server và chọn kiểu Custom. Ngoài ra, bạn còn nên chọn các giá trị mặc định – default.

+ Sau khi cài đặt thành công, bạn sẽ thấy một icon nằm ở góc phải bên dưới của màn hình, đây chính là Service Manager. Bạn nên lưu ý rằng SQL Server có thể dùng chế độ bảo mật riêng của nó cũng có thể dùng chế độ security của hệ điều hành Windows.

 

2. Tại sao lại sử dụng SQL trong thiết kế web?

SQL Server không phải là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu độc lập mà nó chỉ là một thành phần với vai trò ngôn ngữ là công cụ giao tiếp giữa hệ cơ sở dữ liệu và người dùng. Chính vì thế nó được sử dụng trong các dịch vụ thiết kế web đẹp với chức năng giao tiếp với người dùng với các vai trò sau:

SQL là một ngôn ngữ đòi hỏi có tính tương tác cao: Người dùng có thể dễ dàng trao đổi với các tiện ích thông qua các câu lệnh của SQL đến cơ sở dữ liệu và nhận kết quả từ cơ sở dữ liệu.

SQL là một ngôn ngữ lập trình cơ sở dữ liệu: Các lập trình viên có thể xây dựng các chương trình ứng dụng giao tiếp với cơ sở dữ liệu bằng cách nhúng các câu lệnh SQL vào trong ngôn ngữ lập trình.

SQL là một ngôn ngữ lập trình quản trị cơ sở dữ liệu: Người quản trị cơ sở dữ liệu có thề quản lý, định nghĩa và điều khiển truy cập cơ sở dữ liệu thông qua SQL.

SQL là một ngôn ngữ lập trình cho các hệ thống chủ khách: SQL được sử dụng như là một công cụ giao tiếp với các trình ứng dụng trong hệ thống cơ sở dữ liệu khách chủ.

SQL là ngôn ngữ truy cập dữ liệu trên Internet: SQL được sử dụng với vai trò tương tác với dữ liệu trong hầu hết các máy chủ web và máy chủ Internet.

SQL là ngôn ngữ cơ sở dữ liệu phân tán: Với vai trò giao tiếp với các hệ thống trên mạng, gửi và nhận các yêu cầu truy xuất dữ liệu với nhau.

Nhìn chung SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được sử dụng trong các chức năng tương tác giữa người dùng và dữ liệu. Chính vì thế, nó được sử dụng trong các dịch vụ thiết kế web rẻ và chuyên nghiệp. Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về các tính năng của SQL thì có thể liên hệ với các công ty thiết kế web uy tín như công ty web Mona media external là một ví dụ điển hình, địa chỉ truy cập website công ty Mona Media là https://mona-media.com/ external

 

SQL

Tổng Quan Chung

Danh mục ‘Chung’ chứa tất cả các danh sách không thuộc về một loại công nghệ cụ thể.

Nhấp vào một danh sách dưới đây sẽ đưa bạn đến trang đăng ký của danh sách

Nhà quảng cáo
Danh sách này dành cho người sử dụng quảng cáo trên Internet để tìm kiếm trợ giúp tạo ra các quảng cáo, tìm kiếm các cách hiệu quả để tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ của họ, thảo luận về những nơi tốt nhất và tồi tệ nhất để quảng cáo … Các cơ hội quảng cáo mới, chẳng hạn như các trang web mới hoặc các cách mới để quảng cáo trực tuyến sẽ Cũng được công bố ở đây. Danh sách này được kiểm duyệt để ngăn chặn thư rác và lạm dụng và để giữ tỷ lệ tín hiệu-nhiễu cao nhất có thể.
ASP / ASP.NET Thông báo
Tất cả các thông báo được đưa ra trong danh sách này. Thông báo có thể được thực hiện mỗi tuần một lần và danh sách này sẽ được sử dụng cho cả ASP và ASP.NET external
Sách-aspnetdeveloperscookbook
Danh sách này là dành cho tất cả các cuộc thảo luận liên quan đến cuốn sách “Sách Lập trình viên ASP.NET”. Vui lòng thảo luận các kỹ thuật và mã được sử dụng trong cuốn sách trong danh sách này.

Quản lý kinh doanh

Danh sách này là để thảo luận về tất cả các khía cạnh quản lý hoặc quản lý doanh nghiệp hoặc bộ phận (tức là Công nghệ thông tin, v.v.). Các chủ đề chấp nhận được bao gồm (nhưng không giới hạn): Quản lý dự án, Nhân sự, Ngân sách, Công cụ Hợp tác, và nhiều hơn nữa.
Danh sách Cộng đồng CoffeeHouse
Chia sẻ suy nghĩ, ý tưởng, nhận biết các thành viên khác, vv Chỉ có quy tắc là không có gì gây khó chịu và không có gì kỹ thuật.
Cơ sở dữ liệu
Danh sách này dành cho tất cả các câu hỏi không mã hóa (không phải ADO.NET hoặc ADO). Các chủ đề phổ biến bao gồm các thủ tục lưu trữ, các chỉ mục, bảng, các phương pháp hay nhất.
Tranh luận
Danh sách này dành cho các cuộc tranh luận kỹ thuật. Java vs .NET, VB.NET vs C #, v.v.
Tranh luận-nonTech
Danh sách này là dành cho các cuộc tranh luận dưới bất kỳ hình thức nào (không mang tính kỹ thuật).

Active Directory / Dịch vụ Thư mục

Active Directory, một thành phần thiết yếu của kiến ​​trúc Windows 2000, trình bày các tổ chức với một dịch vụ thư mục được thiết kế webiste external cho các môi trường điện toán phân tán. Active Directory cho phép các tổ chức quản lý tập trung và chia sẻ thông tin về tài nguyên mạng và người dùng trong khi vẫn đóng vai trò là cơ quan trung tâm bảo mật mạng. Ngoài việc cung cấp các dịch vụ thư mục toàn diện cho môi trường Windows, Active Directory được thiết kế để là một điểm hợp nhất để cô lập, di chuyển, quản lý tập trung, và giảm số thư mục mà các công ty yêu cầu.

Danh sách này sẽ tập trung vào tương tác với Active Directory qua ASP và ASP.NET
Thương mại điện tử
Danh sách này tập trung vào việc xây dựng các giải pháp thương mại điện tử sử dụng ASP / ASP.NET
ASP và ASP.NET Jobs
Danh sách này dành cho tất cả các câu hỏi liên quan đến công việc.
Listfeedback
Danh sách này tồn tại để bạn, thành viên danh sách, có thể cung cấp phản hồi (và thảo luận) về những điều bạn thích, không thích hoặc muốn xem trên trang web và / hoặc danh sách. Ví dụ: một số người cho rằng các thành viên KHÔNG phải tự động đăng ký vào một danh sách nếu tin nhắn của họ được chuyển đến đó. Hãy đăng ký và đưa cho chúng tôi phản hồi để chúng tôi có thể cải tiến danh sách!

Tệp và Mạng I / O với .NET

Thông điệp trên danh sách này tập trung vào tệp và mạng I / O với .NET.
Windows Services và .NET
Thông điệp trong danh sách này tập trung vào các dịch vụ của Windows và .NET.
Phản ánh trong .NET
Thông điệp trên danh sách này tập trung vào sự phản chiếu trong .NET.
Phát triển NET với Threads
Thông điệp này trong danh sách này tập trung vào phát triển NET với các chủ đề.
Biểu thức chính quy
Danh sách này sẽ tập trung vào việc sử dụng các biểu thức chính quy trong cả .NET và ASP Cổ điển.

Tìm hàng trăm mẫu biểu thức thông thường tại Mona Media external
Báo cáo Web
Danh sách này tập trung vào việc tạo các báo cáo trong một trang ASP / ASP.NET. Bây giờ chúng ta có một danh sách Crystal Reports riêng biệt, nơi bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp đến các chuyên gia của Crystal Reports!
Đánh giá
Cần giúp đỡ quyết định về một cuốn sách ASP.NET mới? Bạn không chắc chắn IDE sẽ phù hợp với nhu cầu và ngân sách của bạn? Bạn có muốn chia sẻ kinh nghiệm của bạn với một ISP lớn (hoặc khủng khiếp)? Danh sách Đánh giá là nơi dành cho bạn!
Phát triển Web Clientside
Danh sách này dành cho tất cả các chương trình liên quan đến khách hàng (Javascript, CSS, vv) với ASP hoặc ASP.NET

Hãy tìm hiểu bài này Nếu bạn cần thiết kế website giá rẻ  external

Webuidesign

Hầu hết các nhà phát triển ASP và .NET đến từ một nền mã hóa khá mạnh. Rất ít người quen thuộc với các vấn đề tương tác người dùng. Tuy nhiên, nhiều người không nhận ra rằng tương tác người dùng có thể xác định thành công hay thất bại của dự án của bạn trong mắt người dùng của bạn. Danh sách này là dành cho tất cả các bạn có thể sử dụng hạt! =)
Phát triển WinForms
Thông điệp trong danh sách này tập trung vào việc phát triển WinForms và tất cả những điều liên quan đến việc phát triển các ứng dụng .NET.
XML
Danh sách này là dành cho tất cả các câu hỏi liên quan đến XML bất kể đó là ASP hay ASP.NET liên quan

Recent Posts

Recent Comments

    Archives

    Categories

    Meta